© 2012                                      ,  2560 Alvdal
ORG. NR. 893 276 742
Styret i Ludvik MC etter valget 11.03.2014 Leder Svein Egil Kristiansen 1 år. Kasserer Dan Frede Hyttemoen 2 år. Styremedlem Odd Arne Stenvoll 2 år. Styremedlem Åse Jenny Olsen 1 år igjen. Styremedlem Gerd Signy Skaret 1 år igjen.   Valgkomité er Simen Trøan (906 67 734) og Anita Nerli (906 67 912) Ole Arne Sandli fortsetter som revisor.
Årsmøtet for 2013 i Ludvik MC ble holdt på Taverna Alvdal AS den 11. mars 2014 Les referatet fra årsmøtet
Styret